Offer eller överlevare?

Anledningen till att man överlever en katastrof kan vara mycket mer än att man hade tur. Ett plan kraschar, ett fartyg sjunker, ett tåg kör ut över ett stup. I sådana olyckor är det ofta få överlevande. Är de som överlever otroligt lyckligt lottade eller finns det andra anledningar till varför just de överlever.

Offer eller överlevare?’‘ tittar på möjligheten att det kan vara den individuella människans psyke som är en av anledningarna till att man överlever en katastrof. När man upplever en kris är det endast 15 procent som har möjlighet att vara fokuserade och handla rationellt. 70 procent inväntar instruktioner och de resterande 15 procenten blir hysteriska och emotionellt paralyserade.

Du får höra berättelser från överlevare som handlade rationellt i situationen, medan flera av deras medpassagerare satt som paralyserade eller prioriterade att till exempel rädda sitt bagage före sitt eget liv. Genom att använda vetenskapliga analyser, bilder från katastrofer och intervjuer belyser filmen de faktorer som skiljer ett offer från en överlevare.

This entry was posted in Övrigt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.