Oförändrad riksbanksränta – skall man binda ränta eller ej?

Nyligen slog riksbanken fast att man kommer låta styrräntan ligga kvar oförändrad. Beslutet togs emot …