Den uråldriga konsten att låna pengar

I alla tider har människor från världens samtliga kultur understundom tvingats låna. Inledningsvis skedde utlåningen ofta i form av olika djur, varor och födor.  Länge skedde dessa lån mellan familjemedlemmar och inom släkter, men med tiden blev behoven allt större och snart etablerade sig en dåtidens långivare runtom i byarna.

När pengar så blev den gängse betalningsvalutan, var lånesystemet redan etablerat sedan länge.  Men det var inte som det är idag att alla kunde låna pengar, långivarna lånade endast ut till fri män och inte till slavar, kvinnor, barn.

Under antiken växte det första bankväsendet fram. Bankerna lånade ut pengar till fast och rörliga räntor. Om någon misslyckades att betala drevs pengarna in.  I och med industrialismen ökade bankernas makt ytterligare. Sedan 1900-talets början fram till idag har andelen av befolkningen som någon gång under sitt liv lånar pengar ökat med 60-80%.

Med befolkningens belåningarna har ökat i en takt som är svårbemästrad. När den ekonomiska krisen skakade om Amerika, höll resten av världen andan, flera av USA:s storbanker  var nära att ryka med. Den Amerikanska staten valde att gå in och rädda bankerna från sin undergång genom att låta dem låna pengar.

Nu har det gått ett antal år sedan den värsta Globala ekonomiska krisen, men inte minst EU och Europa befinner sig fortsatt på hal is. Under våren 2013 tvingades den Cypriotiska staten beslag ta bankkunders tillgångar för att finansiera Cypers återbetalning av lån till EU.

Sverige upplever just nu den värsta skuldsättningen någonsin. Många har valt att låna och klarar nu endast av att betala av räntan. Ytterst få amorterar regelbundet på sina bolån och studielån. Samtidigt har andelen som väljer att ta Snabblån skjutit i höjden.  Statistik från fjolåret och från första halvan av 2013 visar en kraftig ökning i antalet sökta snabblån och det finns ingen tendens av mattning.

Hur framtiden kommer te sig är ytterst ovisst. En sak är emellertid säker: Folk kommer att fortsätta att låna pengar!