Oförändrad riksbanksränta – skall man binda ränta eller ej?

Nyligen slog riksbanken fast att man kommer låta styrräntan ligga kvar oförändrad. Beslutet togs emot med blandade reaktioner. Somliga ansåg att man borde ha sänk räntekostnaden ytterligare medan andra menade att man gjorde helt rätt som lät den ligga kvar på samma nivå. Ett par ledamöter gick så långt att de valde att reservera sig mot beslutet, då de anser att Sveriges ekonomi behöver ytterligare stimulans och att en sänkt reporänta kan ge just detta.

Sammantaget är det svårt att bedöma vilka konsekvenser den oförändrade räntan kommer att få på svensk ekonomi. Tydligt är dock att man vill förhindra allt för vidlyftig långivning. Istället hoppas man att framförallt de belånade hushållen skall påbörja sina amorteringar så smått.

Många svenskar har idag obundna lån vilka fluktuerar i och med att räntan går upp och ner. Riksbankens reporänta, den så kallade styrräntan, påverkar i hög grad bolåneräntorna. En oförändrad ränta gör det svårare att bedöma hur vida man bör binda sin ränta eller inte?. Råden från experterna varierar beroende på vem man frågor. Dock ligger räntan allt jämt väldigt lågt vilket gör det förmånligt att binda sina lån, samtidigt finns det de som anser att den skall ner ytterligare.